KENNISGEVING STORM DISCOUNT VRIJDAG 28-02-2020 ROTTERDAM I.V.M. DE OMZETTING NAAR EEN NEDERLANDSE TRACKING SERVER HEBBEN WIJ ONZE ACTIVITEITEN GESTAAKT. WIJ VERWACHTEN MEDIO JUNI 2020 ONZE ACTIVITEITEN TE HERVATTEN