SeTracker handleiding

In de Setracker handleiding wordt o.a. besproken hoe u het gps horloge kunt instellen. Om gebruik te kunnen maken van de Setracker app. Dient u deze namelijk eerst te installeren. Bv. op uw Android of IOS smartphone. Nadat u de app geïnstalleerd heeft, registreert u eerst uw gps horloge. Vul de registratie gegevens zoals het ID, klantummer, bijnaam, telefoonnummer en wachtwoord in.

setracker login gps tracker details
Setracker login app help

Als alle gegevens volledig zijn ingevuld dan op OK drukken. Hiermee de registratie van het gps horloge bij de Setracker server bevestigen. Hiermee wordt een account aangemaakt waardoor de app met het GPS horloge zal kunnen communiceren. Voor deze communicatie is een Gps horloge simkaart nodig. Bij onze GPS horloges wordt standaard al een Simkaart met beltegoed geleverd.

Setracker Registreren

setracker registreren licentie ID password
Setracker registreren ID

Noteer voor jezelf het klantnummer en password. Zodat je dit indien nodig later alsnog kan terug vinden. Als de login gegevens niet meer beschikbaar zijn en niet meer op te vragen dan dient het account gereset te worden. Als bij registratie wordt aangegeven dat het account nummer al bestaat dan kunt u hierover contact opnemen.

Setracker Taal instellen

setracker login taal aanpassen instellen registreren
Setracker taal aanpassen

Op de login pagina is het mogelijk om de standaard taal aan te passen. Zet dit op Nederlands. Eventueel verder naar beneden scrollen voor bijvoorbeeld Engels. De Nederlandse vertaling van de APP is nog niet helemaal 100%. Maar in de toekomst zal dit verbeteren door de frequente updates van de app.

setracker regio aanpassen account settings app help
Setracker regio aanpassen

Selecteer de Regio Europa en Africa om gebruik te maken van de Server in Europa. Zo kunt u ook een andere regio instellen als u zich in een ander deel van de wereld bevind. Voor iedere regio dient u apart een account registratie te doen.

Setracker Inloggen

setracker device is offline account login error
Setracker device is offline

Vul daarnaast vervolgens de Login gegeven in en klik op Login. Na het inloggen zal de APP voortaan automatisch inloggen zodra u de APP opstart. Indien u problemen ondervind bij het inloggen of andere storingen ondervind lees dan eerst hier… 

 Setracker Hoofdmenu

setracker menu instellingen handleiding
Setracker menu handleiding

Bovenstaande het Menu van waaruit alle instellingen aangepast kunnen worden. Bij normaal gebruik hoeft u dit menu qua instellingen slechts een enkele keer te gebruiken. Als eenmaal de SOS nummers en telefoonboek e.d. zijn ingesteld. Dan gebruikt u nog slechts nog Remote shutdown om het horloge uit te zetten en op te laden.

Terminal Instellen

SeTracker settings menu instellingen
SeTracker menu instellen

Door in het hoofdmenu op Terminal Instellingen te klikken is het mogelijk om de standaard configuratie in te stellen van; SOS/familie nummer, Voice Care, Werkmodus, Niet storen periode, SMS alert instellingen, Telefoonboek, Baby contacten, Taal en tijdzone, Drukschakelaar en LBS.

Setracker SOS nummers instellen

SeTracker SOS nummers instellen menu
SeTracker SOS nummers instellen

Vul bij SOS/familie nummer de SOS nummers in. Dit kunnen er maximaal drie zijn. Als het kind zelf op de SOS knop drukt. Dan zal het gps horloge namelijk het eerste nummer bellen. Als dit gesprek vervolgens niet wordt opgenomen. Dan zal het gps horloge ook het tweede nummer bellen enz. Deze cyclus wordt doorlopen totdat een telefoonnummer dat staat ingesteld opneemt.

Voice Care

SeTracker voice care bellen App sos
SeTracker voice care instellen

Door bij Voicecare uw eigen telefoonnummer in te stellen zal het gps horloge u opbellen. Hiermee kunt u zelf meeluisteren zonder dat de drager van het gps horloge dit door heeft. Hiermee kunt u zonder medeweten een oogje in het zeil houden en horen wat er gaande is.

Setracker Werkmodus

SeTracker werkmodus instellen gps tracker
SeTracker werkmodus instellen

Middels de Werkmodus kun je de GPS update frequentie instellen. Zoals op de afbeelding te zien staat de update frequentie echter op de standaard instelling van 10 minuten. Dit betekend dat het GPS horloge de locatie om de tien minuten aan de tracking server zal doorgeven. Het is mogelijk om deze instelling aan te passen. Bij een update frequentie van 1 keer per uur treed de Power Save modus in werking. De frequentie is lager en het GPS horloge zal minder stroom en data verbruiken. Evenzeer kunt u een hogere update frequentie instellen. Van 1m/s (accuraat maar kost meer stroom/data).

Niet storen periode

SeTracker niet storen periode instellen gps watch
SeTracker niet storen periode

Niet storen Periode. Maximaal zijn er drie niet storen periodes in te stellen. Bijvoorbeeld wanneer het kind naar school gaat. Daardoor kan het dus niet gebeld worden. Uiteraard kunt u wel de positie blijven volgen.

Setracker SMS ALERT instellen.

SeTracker Alert SOS Low battery Remove watch
SeTracker Alert instellingen

De SMS alert instellingen geven de mogelijkheid om SMS berichten te ontvangen voor de volgende acties. Lage batterij (Low battery), SOS herinnering en Verwijder het horloge. Dit betekend dus dat als er zich een dergelijke situatie voordoet. Dat het GPS horloge dan een SMS bericht zal sturen. Het telefoonnummer dat staat ingesteld bij Voogdij nummer ontvangt het bericht.

Setracker Telefoonboek

SeTracker telefoonboek instellen via menu gps kind
SeTracker telefoonboek instellen

In het telefoonboek worden de namen en telefoonnummers genoteerd. Van de mensen waar de drager van het horloge naar toe kan bellen. Selecteer op het horloge het telefoonboek. En scrol naar de persoon/telefoonnummer dat je wil bellen.

SeTracker bel contacten instellen op gps horloge
SeTracker contacten instellen

Bij baby contacten worden de telefoonnummers ingevuld die naar het GPS horloge kunnen bellen. Dat zijn maximaal tien telefoonnummers. Dit bied extra veiligheid omdat onbekenden op deze manier niet niet naar het horloge kunnen bellen.  Althans, men kan wel  bellen maar het gesprek wordt niet geaccepteerd.

SeTracker Taal en Tijdzone instellen gps tracker
SeTracker Taal en Tijdzone instellen

In het menu van de Taal en tijdzone wordt de juiste tijdzone ingesteld voor Europa / Nederland. Hiermee stelt u dus de juiste weergave van de tijd op het display van het GPS horloge is. Al naar gelang Zomer of wintertijd kunt u de tijdzone instellen. Op East plus 1 uur of East plus 2 uur.

SeTracker drukschakelaar verwijder horloge
SeTracker drukschakelaar

De Drukschakelaar instelling wordt gebruikt om te voorkomen dat er een Alarm af gaat. Bijvoorbeeld als het horloge van de pols wordt verwijderd kan vooraf ingesteld zijn dat er dan een SMS word verzonden. Door de Drukschakelaar switch aan te zetten kunt u deze melding uit zetten.

SeTracker slaap timer instellen settings
SeTracker slaap timer instellen

Stel de Slaap timer in.

Remote Shutdown

SeTracker remote shutdown horloge uitzetten
SeTracker remote shutdown

Om het GPS horloge uit te zetten en op te laden wordt de optie Remote shutdown geselecteerd. Hierna zal het GPS horloge uit zichzelf uit gaan. Dit is ook te horen aan het Tingeltje. Hierna kunt u het GPS horloge tevens weer opladen.

SeTracker kaart historie locatie instellen gps tracker
SeTracker kaart historie locatie

Op de kaart wordt de huidige positie of laatst bekende historische positie weergegeven. Dit kan een GPS locatie, LBS locatie of WIFI locatie zijn al naar gelang het model gps horloge dat u heeft aangeschaft.

Setracker Kaart weergave

SeTracker kaart instellen plat 3d earth
SeTracker kaart instellen

Het is ook mogelijk om de kaartweergave aan te passen. De keuzes zijn weergave in 2D, 3D of earth view. De meest gebruikte kaartweergave is de 2D view die door veel mensen als prettig wordt ervaren.

setracker account kaart instellen app
Setracker kaart overzicht

Op het Kaart overzicht kan de locatie ook worden weergegeven aan de hand van Google maps en Google earth kaarten.

setracker app gps tracking kaart locatie view
Setracker tracking locatie

Door op de kaart op het symbool rechtsboven te klikken wordt de huidige positie opgevraagd. Belangrijk hierbij is de communicatie tussen het GPS horloge, de Server en de APP correct is ingesteld.

Beveiligingszones

SeTracker beveiligingszone geofence instellen
SeTracker geofence instellen

De beveiligingszone kan dus worden ingesteld door eerst een Radius te kiezen. En door vervolgens op de kaart ook een locatie te selecteren. De drager van het horloge wordt daardoor geacht binnen deze zone te blijven. Als de grens van de beveiligingszone ook wel Geofence genoemd wordt gepasseerd. Dan zal dus er een alarm worden doorgegeven.

SeTracker geo fence beveiligingszone
SeTracker geo fence

In dit overzicht is er een Radius ingesteld van 700 meter. Door op verwijderen te klikken is het mogelijk om een nieuwe Geo-fence of veiligheidszone in te stellen. De Geofence optie is handig om in de gaten te houden of het kind of ouder zich niet buiten deze afbakening verplaatst. Er kan ingesteld worden dat er een SMS wordt verzonden zodra de drager van het GPS horloge de vooraf ingestelde veiligheidszone verlaat.

Veiligheidszone Geofence instellen

SeTracker beveiligingszone instellen sos
SeTracker beveiligingszone instellen

De veiligheidszone is ook in te stellen in 3D modus. Een Geofence afbakening is een prima manier om een oogje in het zeil te houden. Dit geeft ook een veilig gevoel zodat u weet dat uw kind of geliefde niet te ver van huis gaat. Zonder dat u daar van op de hoogte bent.

SeTracker veiligheidszone instellen 3d view
SeTracker veiligheidszone instellen 3d app

Bedenk wel dat er ook uitzonderingen zijn. Bijvoorbeeld als het horloge alleen GPS functionaliteit heeft. En geen WIFI positionering. Dan is de kans groot dat de APP een alarm door zal geven. Dit omdat drager binnenshuis is. Doordat er dan geen GPS signaal word ontvangen. Ziet het GPS horloge immers alleen de locatie van de zendmast. En die valt mogelijkerwijs ook buiten de veiligheidszone. Met als gevolg een onterecht alarm.

SeTracker veiligheidszone instellen gps watch
SeTracker veiligheidszone instellen

Het instellen van een GEOFENCE is namelijk erg handig. Bijvoorbeeld dicht bij huis. Maar eveneens op de camping of bij grote menigten. Hierbij kan de app een alert sturen als de drager van het horloge een vooraf ingesteld gebied verlaat.

Alarm instellen

setracker alarm set handleiding app settings
Setracker alarm settings

Het instellen van een Alarm kan ook handig en wenselijk zijn. Op deze manier is bijvoorbeeld eenvoudig van afstand een Alarm in te stellen. Bijvoorbeeld om 17:30 als het kind naar huis moet komen om te eten.

setracker handleiding alarm instellen
Setracker instellen alarm

Het is ook mogelijk om het Alarm in de stellen voor vaste tijden of weekdagen. Hierdoor gaat het alarm dan af op vaste dagen en tijden. Dit draagt bij aan een goede structuur en het kind krijgt een reminder om op tijd thuis te zellen. Bellen naar het horloge kan natuurlijk ook.

setracker handleiding alarm tijd instellen
Setracker alarm instellen

Selecteer met het wiel eerst de uren en de minuten in stel zo het Alarm in.

SeTracker gezondheid settings instellen app
SeTracker gezondheid geschiedenis

Instellingen Gezondheid. Wandeling, oefening, beweging reis en slaap.

SeTracker pedometer stappenteller instellen app
SeTracker pedometer instellen

Instellingen Pedometer voor Tijd, Stap (afstand per stap), Gewicht en Stappenteller switch.

Beloningen

SeTracker handleiding instellen beloningen
SeTracker beloningen geven

Stuur het kind beloningen in de vorm van Hartjes om complimentjes te geven.

SeTracker vind uitrusting instellen app sos
SeTracker vind uitrusting

Ben je het GPS horloge soms kwijt ? Het horloge kun je dan laten rinkelen. Hierdoor is het horloge bijvoorbeeld ook thuis makkelijk terug te vinden. Druk op de knop Vind Uitrusting en het GPS horloge zal gaan rinkelen.

Account instellingen

setracker account instellingen aanpassen
Setracker account instellingen

Accountinstellingen kunnen hier zo worden aangepast. Persoonlijke informatie, Apperatuur lijst en Password aanpassen.

SeTracker wachtwoord wijzigen instellen
SeTracker wachtwoord wijzigen

Het wachtwoord is vervolgens eenvoudig aan te passen. Vul eerst je huidige password in. En daarna het nieuwe password. Bevestig dan het nieuwe password. Door op OK te klikken.

setracker ID GPS Horloge tracker Nederland
Setracker ID GPS horloge

In de Apparatuurlijst staat ook het ID nummer van het GPS horloge. Dit is slechts ter informatie.

setracker reset account login password
Setracker reset account password

Het password is dus op een eenvoudige manier te resetten. Vul je email adres in en druk op verzenden. De toegestuurde verificatie code invullen om vervolgens het password te ontvangen. Samenvattend is er meer info over het gebruik van deze App hier te lezen.

Bezint eer je begint !

Het komt vaak voor dat gps horloges die via veiling sites, marktplaats, dagdeal sites, aliexpress, chinese deal sites zijn gekocht. Niet zijn te registreren of na registratie niet werken. Daar zijn uiteenlopende redenen voor. In een aantal gevallen zijn er productie fouten waardoor het horloge niet werkt. Ook komen er gps horloges op de Nederlandse markt die bestemt zijn voor Azie waardoor het horloge hier niet kan werken (of slechts na herprogrammering).  Hou er ook rekening mee dat er veel zogenaamde GPS horloges in omloop zijn waar geen GPS ontvanger in zit. Deze horloges hebben alleen LBS en geven een afwijking van 500 – 2000 meter. En zijn dus niet geschikt om uw kind te volgen. Helaas kom je daar pas achter nadat je het horloge ontvangen hebt en de verkoper neemt het product dan meestal niet meer terug. Of het is te duur om terug te sturen.

Gps horloge configureren (ook als u het horloge niet bij ons gekocht heeft kunnen wij het horloge voor u configureren). Indien u een gps horloge elders heeft gekocht en u komt er achter dat u het horloge niet zelf kunt laten werken. Dan repareren wij dit graag voor u. Maak hier gebruik van onze Live connect service.

Gps horloge kopen om frustratie te besparen ? Bestel dan een gebruiksklaar Gps horloge !

Gerelateerde onderwerpen: GPS tracker app

Setracker Handleiding gps tracker
4.9 (98.95%) 19 votes